Miasto żydowskie

O Żydach w Hořicach pierwszy raz wspomniano w 1. połowie 16 wieku,
a w następnych wiekach Żydzi rozwijali swoją społeczność. Rozkwit Horic nastapił  w połowie 19 wieku, kiedy zamieszkiwało 400 Żydów, wieś posiadała własną synagogę, szkołę, cmentarz, rabin odprawiał nabożeństwa. Dowodem licznego osadnictwa żydowskiego jest barokowa synagoga z lat 70-tych 18 wieku (pierwsza drewniana synagoga stworzonna była pół wieku wcześniej)  na ulicy Towarowej, która obecnie służy jako kaplica dla czechosłowackiego kościoła husyckiego. Stary Cmentarz Żydowski z cennymi zabytkowymi nagrobkami, założony prawdopodobnie w 2. połowie. 17 wieku, znajduje się w starej części miasta. Nowy cmentarz żydowski, założony w roku 1897 w okolicach nowego cmentarza na wzgórzu Gothard był w latach 60. ubiegłego wieku zamknięty, pozostawiając jedynie oryginalne żydowskie uroczystości żałobne Hall (William ŠŤASTNÝ, 1900). dziś odbywają sie tu pogrzeby osób prywatnych. Na uwagę zasługują oryginalne domki mieszkalne żydowskich przemysłowcców (Hirsch, Feuerstein, Goldschmidtova), słynące z niezwykłej architektury.
Jednak ich obecny stan nie jest dobry.