Pozostałości murów obronnych (umocnień)

Miasto było umocnione już pod koniec XIII wieku a mury obronne otaczały je wielkim owalem. Wejście do miasta zapewniały cztery bramy: Horní(Górna), Dolní (Dolna), Šindelářská (Gonciarska) i Hradišťská (Grodziska). Bramy były chronione przez cylindryczne wieże, tylko przy Górnej bramie znajdowała się wieża graniastosłupowa. Twierdzowy charakter miasta na południu i na zachodzie był wzmacniany przez rzekę Łabę; znajdowały się tu fosy wodne z mostami zwodzonymi. Umocnienia Dvoru Králové mają wyjątkowy charakter w całym kraju (województwie) – mury nie miały galeryjki z blankami, ale nachylony do wnętrza daszek z podestem.

Od 1875 roku mury przestały pełnić swoją pierwotną funkcję, ale jeszcze do 1841 roku istniały wokół niemal całego miasta. I dzisiaj ślady niegdysiejszych murów są widoczne. W kilku miejscach zobaczyć możemy większe fragmenty, które pozwalają nam dotknąć historii miasta – np. fragment przy ul. Valovej, następny na zachodniej stronie kościoła św. Jana Chrzciciela i koło Wieży Gonciarskiej. Z bram zachowała się część Górnej bramy (jej fragmenty można zobaczyć na końcu ulicy Valovej – do dzisiaj mówi się tu Na Bramie) i część Gonciarskiej. Z wież zachowała się tylko wieża Gonciarska.