Zbiornik wodny Les Království (Tešnovská přehrada) (Las Królestwa (Zapora Tešnovská))

Po niszczycielskiej powodzi w 1897 roku zdecydowano, że na Łabie powstaną dwa zbiorniki wodne, które zatrzymałyby napływającą wodę. Zapory naprawdę powstały, jedna jest koło Szpindlerowego Młyna, druga koło samotni Tešnov niedaleko Dvoru Králové nad Labem.

W latach 1903-1904 w miejscach, w których później powstała Zapora Tešnovská, prowadzone były badania hydrogeologiczne i pomiary geodezyjne. W 1905 roku opracowano projekt budowy zbiornika, budowę rozpoczęto dopiero pięć lat później. Realizację zadanie powierzono praskiemu przedsiębiorcy i posiadającemu urzędowe uprawnienia inżynierowi budowlanemu i geometrze Jaroslavowi V. Velflíkowi. Kamieniarskie wykonanie zapory zaprojektował architekt Josef Valečka.

W 1910 roku, kiedy rozpoczęto realizację zapory, na budowie pracowało ponad trzystu pracowników. Piaskowcowe bloki na budowę wału zapory wydobyto w kamieniołomach znajdujących się bezpośrednim sąsiedztwie budowy. Zapora zbudowana jest z wielkich, obrobionych bloków tzw. kralovedvorskiego piaskowca, który w porównaniu z piaskowcem hořickim charakteryzuje się większą twardością i delikatną, stałą ziarnistością.

Według pierwotnego projektu zbiornik wodny powinien być ukończony w 1915 roku, rok przed zakończeniem budowy w realizacji prac przeszkodził początek pierwszej wojny światowej. Chociaż w 1914 roku większość prac budowlanych była już gotowa, ukończenie budowy przeciągnęło się aż do 1919 roku. Prace uzupełniające na zaporze trwały jeszcze rok dłużej. Za czas ukończenia budowy zbiornika można uważać rok 1920.

Zapora zbudowana jest w historyzującym, romantycznym stylu. Przy całkowitym napełnieniu zbiornik zalałby powierzchnię 85 hektarów. Długość korony zapory wynosi 218 metrów. Zapora u podstawy ma grubość 37 metrów, szerokość wyraźnie zmniejsza się ku koronie, w miejscu przelewu wynosi jedynie nieco ponad 7 metrów. Zapora Tešnovská już od 1958 roku jest zapisana w rejestrze nieruchomych zabytków kultury.