Góra Gothard

Inne ciekawe zabytki znajdują się na górze Gothard. Pierwotny, przypuszczalnie drewniany kościół, założony przez praską Norbertankę, został zastąpiony obecnym kamiennym budynkiem z pierwszej połowy XVIII wieku. Pomnik Vintera to figura Miłosiernego Anioła, dzieło Wacława Prachnera z 1816 roku. Dziś w kosciele odbywają się gółównie pogrzeby katolickie. W sąsiedztwie kościoła znajduje się stary i nowy cmentarz. Oba mają wiele cennych artystycznych nagrobków, dzięki miejscowej tradycji rzeźbiarskiej i kamiennej. Na cmentarzu znajduje się pomnik żołnierzy poległych w 1866 roku w bitwie pod Sadowem. Pochowani są tu żołnierze i oficerowie polegli w bitwach w zbiorowej mogile. Do najważniejszych zabytków należą lokalny portal renesansowego cmentarza prowadzący do nowego cmentarza. Powstał w latach 1892 – 1905, zaprojektowany przez profesorów rzeźby szkoły kamienirskiej: Cechner Antoniego i Bohuslav Moravec. Dekoracja rzeźbiarska pochodzi z Mořice Černila i Quido Kocián, prace reprodukcyjne wykonali uczniowie szkoły. Na hřbitově pochowano wiele znanych osobistości – śpiewaczka operowa Pavlina Erbanová, członkowie rodziny Lewitów medycznych, rzeźbiarze Moritz Černil, Quido Kocian Josef Wagner i jego żona, Mary, i wiele innych. Na miejscu pierwotnego góry Gothard, w miejscu dawnej bitwy z roku 1873 odsłonięto pierwszy pomnik Jana Žižka, dzieło Paula Martina. W jego sąsiedztwie znajduje się pomnik ważnego rodaka Hořickiego, prof. Josef Ladislav Jandery tego samego autora. Pierwszy pomnik w swoim rodzaju odsłonięty został w 1907 roku, stanowi monolit z piaskowca, 12,4 m wysokości, jest dowodem mistrzostwa miejscowych kamieniarzy. Inne prace czołowych artystów z pierwszej połowy
20 wieku (P. Kocian, St. Sucharda, Kofránek L., J. Štursa itd.).  można zobaczyć
w Galerii otwartej w 1908 roku. Budynek galerii powstał w latach 20-tych 20. wieku  i znajduje się na zachodnim zboczu Gothard, w sąsiedztwie Sadów Smetany.