Velký Vřešťov

N

Najbardziej znaczącym zabytkiem niegdysiejszego miasteczka Velký Vřešťov jest kościół Wszystkich Świętych. Źródła pisane po raz pierwszy wspominają o kościele w tym miejscu w 1360 roku. W 1723 roku pierwotnie gotycka budowla była przebudowana w stylu barokowym. W 1850 roku w Vřešťovie założono lokalne kapłaństwo a sześć lat później powstała tu samodzielna parafia. Kościół Wszystkich Świętych jest jednonawową budowlą z prezbiterium o trzech bokach, przylegającymi z obu stron zakrystiami i graniastosłupową wieżą w zachodniej części. Podczas niedawnym badań archeologicznych w prezbiterium odkryto fragmenty architektoniczne z pierwotnej, gotyckiej budowli. W prezbiterium zachowały się również renesansowe kamienie Věnka młodszego Kordulego z Sloupna (z 1612 roku)i jego żony Johanki, z domu Beřkovskéj z Šebířova (z 1616 roku). Istotną częścią wyposażenia kościoła jest również renesansowa kamienna ambona ze zdobieniami heraldycznymi i epigraficznymi.

Kolejnym ciekawym kamiennym zabytkiem w Velkim Vřešťovie jest pręgierz z 1761 roku. Jest to słup o czterech bokach, z profilowanym cokołem, gładkim trzonem i profilowaną głowicą. Zabytek ten, przypominający, że tutejszy sąd miał niegdyś prawo wydawania wyroków śmierci, pochodzi z okresu tuż przed reformą sądownictwa Marii Teresy z 1765 roku, która odebrało prawo wydawania wyroków śmierci większości sądów na ziemiach czeskich.

Kolejnym kamiennym zabytkiem w Velkim Vřešťovie jest pomnik poległych w pierwszej wojnie światowej, wykonany z piaskowca przez rzeźbiarza Josefa Deyla w 1921 roku.

W pobliżu miejscowości znajduje się teren niegdysiejszego zamku. Pierwotnie wybudował go prawdopodobnie Mutin z Vřešťova, wzmiankowany był w 1279 roku. Stary zamek został zastąpiony przez nowy, o którym dysponujemy wzmianką z 1348 roku, kiedy jego właścicielami byli Panowie z Rýzmburka. Pod koniec XV wieku zamek należał do Kordulów ze Sloupna, którzy władali nim aż do 1638 roku. Po wojnie trzydziestoletniej zamek opustoszał. Do dzisiaj zachowały się resztki kamiennych murów niegdysiejszego zamku, w terenie możemy jednak odnaleźć pozostałości po dawnych budynkach i elementach umocnień.