Rzeźba grupowa św. Jana Nepomucena

Wysokiej jakości praca rzeźbiarska w pierwszego trzydziestolecia XVIII wieku pochodzi z kręgu tzw. Naśladowców Brauna. Jest dominującym elementem placu przy kościele św. Jana Chrzciciela. Rzeźba zbudowane jest na trójramiennej podstawie, każde z ramion podstawy zakończone jest cokołem, na którym znajduje się rzeźba. Front całej rzeźby obrócony jest na wschód. Na południowo – zachodnim ramieniu podstawy znajduje się rzeźba św. Tadeusz Judy – świętego z głową obróconą w lewo i trzymającego w lewej ręce ozdobną tarczę, na górze i na dole znajdują się woluty, pośrodku płaskorzeźba Chrystusa. W prawej ręce trzyma kij. Na południowy zachód obrócona jest rzeźba św. Barbary – prawą ręką opiera się o walcowaty budynek z wieżyczką i latarenką, w lewej ręce trzyma wzniesioną czaszę i zwraca ku niej uniesioną głowę. Na trzecim ramieniu podstawy, po północnej stronie, stoi św. Szymon apostoł spoglądający w prawą stronę ku górze, z prawą ręką na piersi, lewą ręką przytrzymuje przerzuconą przez lewe ramię piłę. Nad podstawą wznosi się, jako środkowa część rzeźby grupowej, trójramienny filar. Ramiona zdobione są wolutami, mniejszymi na górze, większymi na dole oraz belkowaniem z tryglifów. Płaszczyzna ściany czołowej na wklęsłej, szorstkiej powierzchni ma skomplikowany, płaski rokokowy dekor. Pod gzymsem koronującym w górnej części na froncie umieszczona jest rama rocaille ze skomplikowanymi dekoracjami i z wolutami, w której owalu znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Maryję z Jezuskiem. Na gzymsem koronującym, który tworzą – na dole pas, torus, płyta, pas, ćwierćwałek, na czołowej ścianie górnej części znajduje się aniołek na chmurce, trzymający w lewej ręce płonące serce. Aniołki znajdują się w tym miejscu również po bokach. Dwie głowy aniołków na chmurce znajdują się również na dolnych wolutach górnej podstawy na froncie.  Boczne płaszczyzny ramion między wolutami środkowego filaru są zdobione zwisającymi frędzlami. Zupełnie na górze, zwrócona w stronę frontu rzeźby, stoi skomponowana z dramatyzmem grupa trzech postaci. Dwaj stojący aniołowie, ten z lewej strony pochyla się w stronę upadającego św. Jana Nepomucena, który w prawej ręce trzyma uniesiony krzyż i ma zwróconą w jego stronę głowę. Po lewej stronie św. Jana Nepomucena znajduje się barokowy klęcznik z wolutami, na nim leży mająca trzy rogi czapka świętego. Stojący po prawej stronie anioł patrzy w górę przez swoje lewe ramię i prawą ręką wskazuje unoszące się skrzydła przeznaczone dla świętego.  Cała scena rozgrywa się przedstawionych rzeźbiarsko obłokach.