Roztoka

Pałac w Roztoce – barokowa rezydencja w Roztoce. Pałac jest otoczony obszernym parkiem oraz dziedzińcem folwarcznym.

 

Pałac w Roztoce powstał prawdopodobnie w XVI w. jako renesansowy dwór o charakterze obronnym. W 1720 r. został gruntownie rozbudowany na barokową rezydencję rodu von Hochberg. Przebudowa w latach 1868-71 wprowadziła do architektury budynku elementy neorenesansowe. W czasie II wojny światowej pałac pełnił funkcję składnicy dzieł sztuki dla zbiorów przywiezionych m.in. z Berlina, Wrocławia i Książa. W 1945 r. zbiory sztuki odnalezione w pałacu zostały zabezpieczone przez delegatów Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. Zabytki przewieziono do Szklarskiej Poręby, a stamtąd do Krakowa i Warszawy. Pałac został znacjonalizowany i przekazany miejscowemu PGR. W 1953 r. został odremontowany, jednak obecnie pozostaje nieużytkowany.