Ratusz Miejski

Neogotycki ratusz projektu Karla Lüdecke pochodzi z lat 1858-1860. Zniszczony pożarem, w 1940 r. przebudowany i rozbudowany dla potrzeb administracyjnych. Dziś, jak przed
laty jest siedzibą władz miejskich.