Pręgierz

W wielu miastach i miasteczkach, ale również we wsiach, zachowały się kamienne pręgierze, które są zabytkami średniowiecznego oraz późniejszego sądownictwa. Pręgierze w przeszłości były dla winowajców miejscem hańby i poniżenia. Również w Dvorze Králové, który utracił prawo wydawania wyroków śmierci – tak jak większość sądów miejskich i zwierzchnich na ziemiach czeskich – po reformach wprowadzonych przez Marię Teresę w 1765 roku – zachował się pręgierz w postaci kolumny z piaskowca. Znajduje się on naprzeciwko kościoła dziekańskiego.