Portale z ulicy Grodzkiej

Wspaniałe barokowe balkonowe portale z piaskowca mieszczą się w ciągu kamienic przy ulicy Grodzkiej, 7, 8, 15, 18,16. Dawniej mieszkało w tej części miasta wielu bogatych i utalentowanych świdniczan, których kamienice były bardzo imponujące – charakteryzujące się bogatą oryginalną dekoracją.