Pomnik ofiar wojny prusko – austriackiej 1866 i pierwszej wojny światowej

Dvůr Králové nad Labem był jednym z wielu miejsc we wschodnich Czechach, w których doszło do starcia wojsk austriackich i pruskich podczas wojny w 1866 roku. Oprócz zespołu pomników, czy właściwie nagrobków na terenie byłego cmentarza, o wydarzeniach mających miejsce podczas wojny prusko – austriackiej przypomina przede wszystkim centralny pomnik ku czci poległych na Nabrzeżu Wolkera. Jest to wykonany z piaskowca ostrosłup, umieszczony na kilku stopniach, na którego frontowej stronie znajduje się płaskorzeźba z motywem trofeów wojennych i pamiątkowy napis. Tylna i obie boczne strony pomnika były później wykorzystane do wykonania pamiątkowego napisu dotyczącego pierwszej wojny światowej i wymienienia nazwisk poległych w niej mieszkańców Dvoru Králové. W przeszłości pomnik był kilkukrotnie przenoszony. W 2009 roku został odrestaurowany.