Pomnik księżnej Anny, Strzegomskie Planty i Mury Obronne

Pomnik Księżnej Anny wzniesiony został w 2007 r. w 765 rocznicę nadania praw miejskich dla miasta Strzegomia (1242 r.). Mury obronne – budowę rozpoczęli joannici w 1291 r. Rozbudowane w XV w. posiadały pięć bram miejskich. W latach 1810–1864 w miejscu dawnych umocnień i fortyfikacji powstaje park miejski. Po gruntownej restauracji w 2011 r., park przyjmuje nazwę Strzegomskie Planty.