Podhorní Újezd a Vojice

W Podhorním Újezdzie i sąsiednich Vojicach piaskowiec wydobywano prawdopodobnie już od średniowiecza, przez długi okres jednak tylko na potrzeby własne. Wyraźny rozwój wydobycie tutejszego piaskowca nastąpił dopiero w XIX wieku. Kiedy w 1824 roku książę Ferdinand z Trautmansdorfu zyskał dobra Radim z majątkiem Sobčice i Vojice, stał się właścicielem największego, tzw. Pańskiego kamieniołomu, który następnie wynajmował. Zwiększone zainteresowanie miejscowym piaskowcem przyniosło dokończenie linii kolejowej z Chlumca nad Cidlinou do Ostroměřa w 1870 roku. Kolej umożliwiła połączenie towarowe z Pragą i pozostałymi miastami, i tak w latach 70. XIX wieku tutejszy kamień zaczęto dowozić na budowę Teatru Narodowego, dokończenie budowy katedry św. Wita i na inne ważne budowy na terenie ówczesnej monarchii.

Na terenie miejscowości zobaczyć można kilka małych zabytków sakralnych z okresu późnego baroku, które potwierdzają rzemieślniczą zręczność tutejszych kamieniarzy. Najstarszym z tych zabytków jest rzeźba zbiorowa św. Jana Nepomucena z żebrakiem, znajdująca się przed vojickim cmentarzem. Chronostych na napisie na podstawie podaje jako powstania tego dzieła, rok 1747. We wschodniej części Podhornígo Újezdu, przy skręcie do kamieniołomu, znajduje się wykonany z piaskowca krzyż z 1766 roku, sygnowany przez kamieniarza Václava Strnada. Najprawdopodobniej tej samej proweniencji jest również figura św. Anny z 1769 roku, znajdująca się w północnej części miejscowości. Na rokokowo zdobionej podstawie tej statuy znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca wyobrażenie św. Rodziny. Kolejnym przykładem miejscowej pracy rzeźbiarskiej z okresu późnego baroku jest rzeźba św. Wacława z 1762 roku, na której podstawie znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca zamordowanie czeskiego księcia i późniejszego świętego w miejscowości Stará Boleslav.

Z nowszych rzeźb kamiennych należy wspomnieć pomnik mistrza Jana Husa usytuowany w północnej części Vojic, wzniesiony w 1897 roku, ufundowany przez mieszkańców miejscowości. W centrum Podhornígo Újezdu znajduje się pomnik poległych w pierwszej wojnie światowej z 1922 roku, wykonany według projektu urodzonego tutaj rzeźbiarza Ladislava Jana Kofránka. Wartym uwagi kamiennym zabytkiem jest również drogowskaz z piaskowca stojący koło skrzyżowania u podnóża Vojic.