Tablica pamiątkowa Antonína Schulza

Antonín Schulz urodził się w 1852 roku w Pelhřimovie, jego nazwisko jest jednak związane głównie z Dvorem Králové. Schulz, jako prawnik, pracował w sądzie w Dvorze Králové. Przede wszystkim jednak interesował się historią miasta i jego zabytkami. Antonín Schulz jako pierwszy zorganizował archiwum miejskie w Dvorze Králové, był także inicjatorem powstanie tutejszego muzeum. Do poznania dziejów Dvoru Králové przyczynił się kilkoma publikacjami, w których zawarł informacje zdobyte w czasie badania źródeł pisanych podczas organizowania archiwum miejskiego. Z inicjatywy Schulza powstał też park miejski, który dzisiaj nazywany jest jego imieniem. W parku znajduje się pomnik z nową tablicą ze szkłocementu upamiętniającą A. Schulza, która zastąpiła zagubioną tablicę z brązu z 1931 roku, ufundowaną przez Towarzystwo upiększania. Tego patriotę, historyka, pisarza i dramatopisarza upamiętnia również tablica na budynku nr 109 przy ul. Palackého, gdzie Schulz mieszkał i pracował.