Flesza Nowomłyńska

Kamienne pozostałości Fleszy Nowomłyńskiej jako relikty ukazują kunszt dawnej architektury militarnej. To jeden z lepiej zachowanych obiektów fortyfikacyjnych miasta będący pozostałością wybudowanej w latach 1747-1753 Twierdzy Świdnickiej. Korpus fleszy otoczony był z trzech stron imponującą ciągnącą się na kilkadziesiąt metrów kamienna fosą, przez której wschodnie skrzydło przepuszczono istniejącą wcześniej rzekę – Młynówkę. W północno-wschodnim narożniku fosy umieszczona jest zbudowana z granitowych bloczków kaponiera z otworami strzeleckimi, połączona z Fleszą częściowo zniszczoną poterną.