Muzeum miejskie

Horickie Muzeum zostało otwarte w  1887 roku jako Archeologiczne i Muzealne Stowarzyszenie z inicjatywy tutejszych patriotów, dziekana Bohumila Hakla, pierwszego dyrektora szkoły rzeźbiarskiej Vilema Dokoupila i księgowego kasy oszczędnościowej  Franciszka Pokornego. Zbiory muzealne rosły głównie poprzez darowizny lokalnych sąsiadów, jak również zarząd miasta powierzył stowarzyszeniu opiekę nad starymi miejskimi zabytkami. Ogromne znaczenie przyniosły dla rozwoju horickiego muzeum także duże praskie wystawy  – Jubileuszowa w 1891 roku i Etnograficzna Czechosłowacka Wystawa w 1895r. Na początku zbiory zostały umieszczone w budynku ratusza, od 1903 roku w nowym budynku szkoły Na Daliborce i od 1942 roku dotychczas mieści się muzeum w neorenesansowym budynku nr 160 na placu Jerzego z Podiebradów. W 1937 roku zmienia swoją nazwę na Krajoznawcze Muzeum Powiatu Horickiego, w 1946 roku jeszcze podłączono dotychczas oddzielne Podkarkonoskie Muzeum Przemysłowe  i Galerię rzeźb oraz w roku 1960 zostało zgodnie z terytorialną reorganizacją zmienione na muzeum miejskie. W jego depozytach znajdują się cenne zbiory historyczne, archeologiczne, etnograficzne i artystyczne. W latach 2017 – 2019 przeszedł budynek muzeum horickiego obszernym remontem, którego wynikiem będą nowoczesne interaktywne ekspozycje, koncentrujące się na lokalne kamiennicze i rzeźbiarskie tradycje.