Blok śródrynkowy z wieżą ratuszową

Pierwsze wzmianki na temat istnienia ratusza pochodzą z okresu II połowy XIV wieku, jednak dom kupiecki, przy którym obiekt ten powstał, datowany jest już na 1291 r. Obecna ujednolicona fasada bloku śródrynkowego powstała po wielkim pożarze 1716 r. Jest to imponująca budowla, która na przestrzeni lat była wielokrotnie przebudowywana i przyjmowała nowe style. Obecnie większość jej elewacji prezentuje styl barokowy, co wiąże się z bogatymi zdobieniami, jakie można znaleźć w jej otoczeniu. Do najważniejszych należą rzeźba św. Floriana, rzeźba św. Nepomucena, rzeźby książąt świdnickich. Atrakcją jest także odbudowana w 2012 roku wieża udostępniona turystom.