Leśne źródło Kalíšek (Kieliszek)

Leśne źródło Kalíšek (Kieliszek) jest wyciosane  w kamieniu i jest znane już od dawna. Według opowieści odbywały się tutaj tajne zgromadzenia niekatolików w czasach ciemności (mrokach średniowiecznych). Spotykały się tutaj także komitety strajkowe w czasach niezadowolenia robotników przeciwko nieludzkim płacom. Źródło, które tutaj wycieka, było zawsze krystalicznie przezroczyste, zimne i orzeźwiające. Dawno temu zbudowano tutaj wodociąg, który prowadził od Kieliszka aż do Horic. Woda stąd ciekła rurociągiem przez pnie sosnowe do 5 miejskich fontann aż do końca XIX wieku, kiedy woda nie wystarczała potrzebom mieszkańców horickich. Roku 1926 zadecydowano o renowacji Kieliszka z powodu nieodpowiedniego stanu i roku 1939 zorganizował radny  Karel Janovský zbiórkę, która przyniosła na te czasy niesamowitą kwotę 2 800 koron. Dnia 6 lipca tego samego roku studzienka została uroczyście otwarta. Ścieżka prowadząca do Kieliszka nazywa się  Malatowa. Nazwa powstała od ulubionego kompozytora muzycznego, przebywającego co roku na wakacjach w Dachowie.