Lázně Bělohrad a Byšičky

Na terenie miasta uzdrowiskowego i należących doń miejscowości znajduje się cały szereg zabytków architektonicznych i kamieniarskich.

Tutejszy pałac jest pierwotnie renesansową budowlą z drugiej połowy XVI wieku, która około 1720 przeszła przebudowę na styl barokowy sfinansowaną przez hrabiego Bertolda Viléma z Valdštejna. Za autora barokowej przebudowy uważa się znanego architekta Jana Blažeja Santini-Aichla. Bělohradski pałac jest obiektem czteroskrzydłowym, w większości dwupiętrowym. W parku zamkowym zgromadzona jest kolekcja starych kamieni granicznych. W pomieszczeniach pałacowej, empirowej oranżerii od 1959 znajduje się izba pamięci Karla Václava Raisa.

Kościół parafialny Wszystkich Świętych był po raz pierwszy wspomniany na piśmie już w 1354 roku. Dzisiejszy, barokowy wygląd zyskał w latach 1689-1700. Wartym uwagi, sepulkralnym zabytkiem w kościele, jest barokowa płyta marmurowa z brązowym herbem valdštejnskim, przykrywający grobowiec przed ołtarzem głównym. Niedaleko kościoła Wszystkich Świętych znajdują się barokowe rzeźby św. Błażeja i św. Wacława.

Kolejną sakralną budowlą na terenie miasta jest kościół św. Piotra i Pawła na Byšičkách. Jest on dziś jedyną widoczną pozostałością po średniowiecznej wsi, która nie przetrwała wojny trzydziestoletniej. Pierwotnie stał tu romański kościółek, z którego zachowała się apsyda zbudowana z ciosów kamiennych. W okresie gotyku kościółek był powiększony, około 1718 roku zyskał barokowy wygląd. Wieżę do zachodniej fasady dobudowano dopiero w 1850 roku. Wokół kościoła rozpościera się cmentarz, na którym można obejrzeć nagrobki Leontýny Mašínovéj, kompozytora Karela Moora i aktora Jiřígo Letenskégo. Wywierające duże wrażenie miejsce z osamotnionym kościołem i cmentarzem zainspirowało Karela Jaromíra Erbena do napisania wiersza Ślubna koszula.

W części miejscowości o nazwie Hřídelec znajduje się klasycystyczny kościół św. Jerzego, który zbudowany był w latach 1839-1841 na miejscu starszej świątyni.

Z szeregu kamiennych dzieł rzeźbiarskich na terenie miasta wspomnieć należy wczesnobarokową, kolumnową kapliczkę „bożą mękę“ na Małym Rynku (Malé náměstí). Wśród chronionych prawem zabytków znaleźć możemy również barokową rzeźbę maryjną w części miasta o nazwie Uhlíře. W części miasta Brtev za zabytek kultury uznana była kamienna kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, z novopackiej pracowni Suchardów, kapliczka ta jest pięknym dowodem na przenikanie się w środowisku wiejskim przebrzmiewających form barokowych z klasycyzmem. Zabytkiem prawem chronionym jest również z grubsza obrobiony kamienny krzyż (pokutny), znajdujący się na terenie Prostřední Novéj Vsi, przy lokalnej drodze.