Stanovice

Godnym uwagi zbiorem dzieł nowoczesnego rzeźbiarstwa czeskiego jest Droga krzyżowa XXI wieku na zalesionym zboczu nad linią kolejową między Žirčem i Stanovicami. Na pomysł stworzenia tu nietradycyjnie pojętej Kalwarii wpadł rzeźbiarz akademicki Vladimír Preclík, który w ten sposób nawiązał do dawnej idei hrabiego Františka Antonína Šporka o stworzeniu dominanty duchowej w tutejszym krajobrazie. W realizacji poszczególnych rzeźb z hořickiego piaskowca tworzących drogę krzyżową, oprócz samego Vladimíra Preclíka, który nie doczekał jej dokończenia, brał udział szereg innych rzeźbiarzy związanych ze Wschodnimi Czechami. Byli to: Jan Koblasa, Stanislav Hanzík, Vojtěch Adamec, Jan Hendrych, Čestmír Mudruňka, Ellen Jilemnická, Ivan Jilemnický, Jiří Kačer, Marius Kotrba, Václav Fiala, Michal Šarše, Jaromíra Němcová, Jiří Marek a Daniel Klose. Droga krzyżowa XXI wieku została uroczyście otwarta i poświęcona 4. października 2008 roku przez ówczesnego biskupa diecezji Hradce Králové Dominika Dukę.

Dowodem potwierdzającym znakomitą pracę rzeźbiarską z okresu szczytowego baroku na terenie miejscowości jest rzeźba zbiorowa Najświętszej Trójcy, pochodząca z pracowni znanego artysty Matyáša Bernarda Brauna. Pracownia Brauna stworzyła szereg rzeźbiarskich dzieł w regionie dla hrabiego Františka Antonína Šporka, właściciela majątku Choustníkovo Hradiště  i założyciela kompleksu Kuks. Baldachimowa kaplica z rzeźbą grupową Najświętszej Trójcy przyciąga uwagę, oprócz wyjątkowej jakości pracy rzeźbiarskiej, również niezwykłą architekturą.

Kamiennym zabytkiem z okresu baroku jest również młyn wodny pod nr 14. Kompleks składa się z budynku młyna i zabudowań gospodarczych. Główny budynek przykryty jest dachem mansardowym. Część wyposażenia młyna jest oryginalna, w    1938 roku założono tu elektrownię wodną. Kompleks pierwotnie barokowego młyna tworzy wartościową pod względem architektonicznym całość i jest znaczącym dowodem rozwoju młynarskiego rzemiosła.