Kościół św. Józefa

Do najcenniejszych kamiennych zewnętrznych elementów kościoła św. Józefa z 1766 r. zalicza się barokową elewację frontową ozdobioną dekorami z piaskowca m.in. kamiennym portálem i rzeźbami św. Augustyna, św. Józefa i św. Urszuli, św. Wolfganga i św. Florian. oraz umiejscowione w dawnym ogrodzie przyklasztornym kamienne rzeźby Madonny z XVIII wieku oraz św. Jana Nepomucena z 1846 roku.