Konecchlumí

Najistotniejszym zabytkiem jest kościół św. Piotra i Pawła, usytuowany na lekkim wzniesieniu nad miejscowością. Pierwotny, gotycki kościół pojawia się w źródłach pisanych już w 1355 roku. Istniejąca do dziś barokowa świątynia zbudowana była w latach 1728 – 1729 według planu budowniczego Donáta Theodora Morazzigo, koszty budowy pokrył hrabia František Norbert z Trauttmansdorffu.  Kościół jest jednonawowym budynkiem o wzdłużnej orientacji z półokrągłym prezbiterium, do którego z południowej strony przylega zakrystia. Wieża na zachodniej fasadzie zyskała dzisiejszy wygląd dopiero w 1869 roku. Wyposażenie kościoła pochodzi w większości z okresu późnego baroku i klasycyzmu. Obraz na głównym ołtarzu z 1876 roku jest późnym dziełem znanego malarza Josefa Vojtěcha Hellicha. W 2002 roku w kościele zainstalowano obrazy tablicowe tworzące drogę krzyżową autorstwa Vladimíra Komárka.

Niedaleko od kościoła św. Piotra i Pawła znajduje się monumentalna mogiła Viléma Konecchlumskégo z Konecchlumí. Ten rycerz i właściciel tutejszej twierdzy brał aktywny udział w powstaniu stanowym przeciwko Habsburgom. Za to spotkała go największa kara – był jednym z 27 czeskich Panów, którzy 21 czerwca 1621 roku zostali straceni przez kata Mydlářa na Rynku Staromiejskim. Pomnik z leżącym lwem, przypominający sławnego mieszkańca miejscowości, zbudowano w latach 1902 – 1907. Prace rzeźbiarskie i kamieniarskie przy pomniku wykonywał, według projektu Václava Antoša, Jaroslav Jedlička z pobliskich Vojic.

Wartym uwagi kamiennym zabytkiem jest również tutejszy spichlerz. Pierwotnie była to jednak twierdza okresu szczytowego gotyku, otoczona mokrą fosą w czasach, gdy była siedzibą właścicieli majątku. Obiekt przebudowano na spichlerz w XVIII wieku. Do dzisiaj na tym chronionym prawem zabytku zobaczyć można fragmenty średniowiecznych tynków, a w dobudówce po południowo – zachodniej stronie obiektu zachował się szpiczasty, ścięty portal.