Jugowa

Kościół filialny p.w. św. Antoniego, wzmiankowany w 1335r. Obecny wzniesiony w XV w., przebudowany w XVII., restaurowany w 1961r. Orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą od zachody, z prostokątnym prezbiterium nakrytym dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym.

Na elewacjach ślady geometrycznej dekoracji sgraffitowej, a we wnętrzu kamienia chrzcielnica z 1490r. oraz płyty nagrobne z XVIw.