Jaskulin

Jaskulin  (niem. Möhnersdorf)

W dokumentach o kościele p.w. św. Jadwigi w Szymanowie czytamy, że fundatorami dworu i opiekunami kościoła w roku 1680 byli bracia Christoph Henrich i Adalbert von Wansdorf jako dziedziczni panowie Szymanowa i Jaskulina.

Około roku 1785 wioskę wykupuje hrabiowska rodzina von Hochberg z pobliskiego Książa. Natura obdarzyła okolicę Jaskulina w przepiękne lasy, dlatego Hochbergowie wybudowali tu dworek myśliwski. Rodzina von Hochberg wykorzystywała te tereny głównie dla myślistwa i jako obszary leśne, grunty orne wydzierżawiała innym ziemianom. Takiego dzierżawcę wymienia w roku 1842 pastor von Herrmann z Dobromierza, w napisanej przez siebie kronice tych okolic (wydanej w 1846 roku przez drukarnię z Jawora). Był nim ziemianin von Luderitz. Natomiast Ferdinand Ozewicz w wydanej w 1900 roku broszurce, pt. „Wzgórze Zwycięstwa koło Dobromierza” (wydawnictwo: F.W. Schröter – Świebodzice) pisze, że w Jaskulinie, który leży w połowie drogi ze Świebodzic do Dobromierza i przez który przebiega granica Księstwa Książańskiego, pobiera się jeszcze opłatę drogową na utrzymanie i konserwację drogi w księstwie. Przewodnik turystyczny z 1911 roku (muzeum Würzburg) wymienia jako właściciela Jaskulina barona von Romberg, który mieszkał na stałe w Berlinie, utrzymując tutaj jedynie lasy (około 240 ha) i ogrody (około 7 ha). Łąki i grunty orne, wzorem poprzedniego właściciela, wydzierżawiał.

W rękach rodziny von Romberg pałac i dobra pozostawały do końca II wojny światowej. W czasie wojny właściciel wyjechał do Szwajcarii (sprzeciwiał się polityce hitlerowskiej). W Jaskulinie pozostały żona i córka, które w roku 1945 zginęły z rąk wyzwalających ten teren Rosjan.