Hřídelecká hůra

Hřídelecká hůra jest zabytkiem przyrody, który znajduje się na górze Malá horka (398 m n.p.m.) na wschodnim skraju Hřídelca, dzisiaj części miasta Lázně Bělohrad. Teren o powierzchni około dwóch hektarów został uznany za zabytek przyrody w 1980 roku.

Hřídelecká hůra jest pozostałością wulkanu z okresu trzeciorzędu. Powodem ochrony bazaltowego, ściętego stożka jest fakt, że znajdowano tu wiele minerałów, np. amfibolit, dolomit, kalcyt, oliwin i aragonit. Pomimo tego, iż wcześniej odbywała się tu dość intensywna eksploatacja, szczyt góry zachował stożkowaty kształt. W tym miejscu wydobywano bazalt, podczas eksploatacji którego w górze powstała szereg jam i zagłębień, które mogą przypominać pseudokrasowe jaskinie. Kamieniołom został opuszczony w 1926 roku.

Z geologicznego punktu widzenia Hřídelecká hůra jest kominem wulkanicznym, w którym pniowe żyły nefelinowego bazanitu zostały zupełnie wydobyte przez głębokie na ponad 20 metrów chodniki szybowe. W miejscu tym znaleziono następujące minerały: aragonit, wapień, apatyt, oliwin, chromit, amfibol, piryt, syderyt, magnetyt, dolomit, ankeryt, opal, chalcedon i inne.

Warta uwagi jest również fauna, która występuje na Hřídeleckiej hůře. Po wydobyciu bazaltu u uwolnieniu bardziej miękkich wypełnień powstały jamy, który stały się miejsce zimowania mopka zachodniego. W skalnych zagłębieniach i gzymsach gnieżdżą się również pustułka zwyczajna i kopciuszek zwyczajny. Inne gatunki ptaków, takie jak pierwiosnek, grubodziób zwyczajny, rudzik czy płochacz pokrzywnica zamieszkują znajdujące się tu zarośla i drzewa.

Bezpośrednio do zabytku przyrody nie prowadzi szlak turystyczny, ale przez Hřídelec, który leży u podnóża wzniesienia, prowadzi kilka szlaków turystycznych oraz ścieżka rowerowa, co sprawia, że Hřídelecká hůra jest Łatwo dostępnym celem wycieczek.