Dobromierz

Gmina Dobromierz należy administracyjnie do powiatu świdnickiego i usytuowana jest w centralno- południowej części województwa dolnośląskiego.

Gmina posiada bardzo malownicze tereny, które rozpościerają się od sztucznego zbiornika wody pitnej do jej południowych terenów, które obejmują otulinę Książańskiego Parku Krajobrazowego. Zabytki znajdujące się na terenie Gminy Dobromierz, przede wszystkim liczne zespoły pałacowo-parkowe czy piękne kościoły niewątpliwie podwyższają jej walory turystyczne i krajobrazowe. Przez gminę przebiega ponadto zielony turystyczny „Szlak Grodów Piastowskich”, który łączy się z niebieskim „Szlakiem Legii Nadwiślańskiej”.

Obszar Gminy obfituje również w chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Wśród roślin na wyróżnienie zasługują między innymi dziewięćsił bezłodygowy, kukułka bzowa czy storczyk męski, natomiast do rzadkich zwierząt należą nietoperz mopek, rzekotka drzewna, bóbr, wydra, wąż gniewosz czy przepiórka.

Głównym celem Gminy Dobromierz jest stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wykorzystanie naturalnych walorów krajobrazowych i turystycznych, które mogłyby stworzyć dogodne zaplecze dla szeroko rozumianej działalności turystycznej, gastronomicznej czy rekreacyjno-wypoczynkowej. Szczególne znaczenie posiada, zatem budowa w najbliższym czasie kanalizacji wodno-ściekowej. Przystąpienie Gminy Dobromierz do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” stwarza dodatkową szansę na realizację zamierzonych celów.