Dobrá Voda u Hořic

Najstarszymi kamiennymi zabytkami na terenie miejscowości były siedziby panów. W miejscowości Horní Dobrá Voda znajdowała się twierdza, którą wzmiankowano na piśmie po raz pierwszy w 1415 roku. Do dzisiaj nie zachowało się nic z tego budynku. W Dolní Dobréj Vodzie siedziba pana znajdowała się na terenie dzisiejszego numeru 15. Z tej pierwotnie gotyckiej twierdzy zachował się renesansowy portal, wykorzystany wtórnie przy budowie stodoły.

Na terenie miejscowości znajdowało się więcej dzieł rzeźbiarskich. Mamy pochodzące z końca XIX wieku informacje o barokowych rzeźbach wykonanych z piaskowca, przedstawiających św. Jana Chrzciciela i św. Jana Nepomucena, które stały się później ofiarami aktów wandalizmu i innych niesprzyjających okoliczności. Kolejnym wykonanym z piaskowca obiektem na terenie miejscowości, który nie przetrwał do dzisiaj, był pomnik znanego polityka okresu pierwszej republiki i przewodniczącego partii rolniczej Antonína Švehly z 1933 roku.

Z zachowanych zabytków w Dobréj Vodzie można zobaczyć np. późnobarokową rzeźbę św. Wacława z 1870 roku, która znajduje się przy skręcie w kierunku Dobrovodskiego stawu. Na podstawie rustykalnego charakteru rzeźby wywnioskować można, że jest to dzieło miejscowej proweniencji. Kolejny mały zabytek sakralny znajduje się w centrum Horní Dobréj Vody. Jest to kamienny krzyż, ufundowany w 1859 roku przez mieszkańca miejscowości, Tobiáša Kořínka. Na podstawie krzyża znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca św. Rodzinę. Podobną rzeźbą kamienną, przypominającą niewiele starsze dzieła urodzonego w Hořicach Josefa Rychtery, jest płaskorzeźba przedstawiająca Trójcę Najświętszą, ufundowana w 1858 roku ponownie przez Tobiáša Kořínka i innych dobroczyńców z Horní Dobréj Vody. Zabytek ten znajduje się w ogrodzie byłego Młyna Rychtera, niedaleko lokalnego domu kultury.

Spośród zachowanych dzieł rzeźbiarskich warty uwagi jest również pomnik poległych podczas pierwszej wojny światowej, wykonany w 1924 roku, który znajduje się przed domem kultury. Wykonał go, według projektu mieszkańca Dobréj Vody Rudolfa Zábrodského, rzeźbiarz w kamieniu Stanislav Polák.