Gwiazda Dawida

W 1890 miejscowi Żydzi zbudowali synagogę, która rok później została poświęcona. Synagoga co prawda przetrwała obie wojny światowe, kres jej istnieniu, pomimo protestów wielu mieszkańców, przyniosła budowa drogi w latach 60. XX wieku.  W miejscu, w którym niegdyś stała synagoga, dzisiaj stoi pomnik w kształcie gwiazdy Dawida, do powstania którego przyczynił się rabin Norman Patz, jako inicjator, oraz rzeźbiarz akademicki Jaroslav Černý, który zaprojektował pomnik. Nie zdążył on jednak zrealizować swojego projektu, ponieważ przedwcześnie zmarł, z tego powodu realizacją zajął się jego syn Ota Černý. Pomnik został uroczyście poświęcony 16 lutego 2008.