Cerekvice nad Bystřicí

Najbardziej znaczącym obiektem zabytkowym w miejscowości jest tutejszy pałac, a właściwie kompleks pałacowy z kaplicą Zwiastowania Maryi Panny. W miejscu dzisiejszego pałacu pierwotnie stała twierdza, prawdopodobnie już od XIV wieku. W okresie renesansu została przebudowana na pałac. Do następnej, wczesnobarokowej przebudowy doszło w 1682 roku. W końcu, w drugiej połowie XVIII wieku, doszło do zasadniczej przebudowy, która nadała obiektowi dzisiejszy wygląd. W 1936 roku pałac spłonął. Później przeszedł we władanie gminy, która wprowadziła w pałacu zmiany budowlane według projektu Františka Krušiny. Pałac jest trójskrzydłowym obiektem piętrowym z dwupiętrową częścią środkową. Od wschodu przylega do niego rozległy park, w którym zachowała się ciekawa pod względem architektonicznym budowla nad pałacową studnią, w kształcie gloriety na czterech kolumnach toskańskich.

Z punktu widzenia historii sztuki najcenniejszą częścią kompleksu pałacowego jest kaplica Zwiastowania Maryi Panny, która z racji swojej wielkości częściej bywa nazywana kościołem. Znajduje się w najwyższej części nawsia i zamyka południowo – zachodni róg kompleksu pałacowego. Jest barokowa budowla na planie owalu, z wieżą w zachodniej części. Wewnątrz kaplicy znajdują się dwa, wykonane z marmuru sliveneckiego, klasycystyczne nagrobki były właścicieli majątku z rodu Brownów z Montany.

Niestety, z wczesnobarokowej kaplicy pielgrzymkowej św. Wawrzyńca na pobliskim szczycie Lysice zachowały się do dziś tylko ruiny. Kolejnym zabytkiem architektonicznym jest neoromańska kaplica z 1852 roku, usytuowana na cmentarzu, na północny wschód od miejscowości.

Pięknym przykładem barokowej pracy rzeźbiarskiej w kamieniu jest rzeźba św. Jana Bożego. Rzeźba ta dziś znajduje się, tak jak krzyż i figura św. Jana Nepomucena, przed pałacową kaplicą, pierwotnie jednak umiejscowiona była koło mostu nad potokiem. Interesującym barokowym dziełem lokalnej proweniencji jest również rzeźba św. Józefa z 1715. roku. Figura ta znajduje się na wysokim słupie przy rozdrożu między   Cerekvicami a Třebověticami.

Wartym uwagi dokumentem pracy dawnych kamieniarzy jest zbiór czterech monolitowych krzyży kamiennych, z reguły oznaczanym jako pokutne, w części miasta o nazwie Třebovětice.