Popiersie V. Hanki

W górnej części parku Schulzovy sady znajduje się pomnik Václava Hanki.  W małym parku koło mostu, po lewej stronie rzeki, pomnik Václava Hanki – na przedniej ścianie znajduje się napis: „OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A KVĚTNOVÉ REVOLUCE 1939- 1945” (Ofiarom drugiej wojny światowej i rewolucji majowej 1939 – 1945). Rzeźba z brązu na podstawie przedstawia klęczącą kobietę rozwijającą przed sobą sztandar Republiki Czechosłowackiej, zwieńczony liściem palmowym. Popiersie Václava Hanki spoczywa na wysokim cokole, kilkukrotnie zestopniowanym w dolnej części, wyżej będącym wydłużonym graniastosłupem, z tablicą na przedzie, na której znajduje się napis: „VÁCESLAVU/ HANKOVI/ DVŮR KRÁLOVÉ/ 1867” (Wacławowi Hance Dvůr Králové 1867). Nad tablicą, na zwężającej się ku górze płycie o wklęsłych bokach, umieszczone jest popiersie, na którego ukośnej stronie znajduje się sygnatura Wagnera.