Bronów

Pałac w Bronowie – wybudowany około 1670 r. w Bronowie

Ród Mutiusów przebudował w 1780 r. ówczesny dwór z XVII wieku na istniejący do dzisiaj pałac, który zachował cechy baroku (portal, lukarny, pilastry). Obiekt wybudowany na planie prostokąta nakryty był dachem czterospadowym. W pałacowych dobrach rodzina von Mutius posiadała liczne przedmioty sztuki (meble, szkło, porcelana, srebrna zastawa) oraz liczą kolekcję obrazów francuskiego malarza Antoine’a Pesne (1683-1757 od 1711 dworskiego malarza na Pruskim Dworze Królewskim w Berlinie) i malarza portrecisty Antona Graffa (1736-1813). Dzisiaj pałac jest w bardzo dużej ruinie. Zniszczenia są tak wielkie, że nie można go już uratować. Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą jeszcze: park, który znajduje się wokół pałacu, a w nim starodrzew z platanami, lipami, klonami oraz co jest rzadką w tych stronach kasztanem jadalnym i dom ogrodnika.