Boháňka

W okolicy Boháňki niegdyś wydobywano wysokiej jakości piaskowiec, który jest najtwardszym i najbardziej trwałym typem piaskowca wśród piaskowców hořickich. Na terenie miejscowości, a w zasadzie różnych jej częściach, znajduje się cały szereg rzeźbiarskich i kamieniarskich dzieł wykonanych z tutejszego piaskowca. Do najstarszych z nich należą dwa grubo ciosane krzyże, oznaczane tradycyjnie jako krzyże pokutne. Pierwszy z nich znajduje się w osadzie Chloumek, drugi zaś w lesie na północny wschód od Boháňki. Bardzo stara jest również przydrożna kapliczka z filarami na skrzyżowaniu dróg łączących Chloumek, Maňovice i Skálę, która datowana jest na XVI wiek.

Pośrodku nawsia (centralnego placu) osady Votuz znajduje się późnobarokowy krzyż kamienny na kolumnie z cokołem. W kartuszu znajduje się data 1765. Wiele kamiennych zabytków na terenie miejscowości pochodzi z drugiej połowy XIX i z początku XX wieku. Na nawsiu Chloumek możemy zobaczyć rzeźbę św. Wacława z 1862 roku. Z tego samego okresu pochodzi kolejny zabytek w osadzie Chloumek, czyli kamienny krzyż z płaskorzeźbą Maryi Panny Boleściwej na cokole. Kolejny kamienny krzyż znajduje się na nawsiu osady Skála. Był ufundowany prze mieszkańców osady w 1898 roku. Warto również wspomnieć kamienny krzyż z 1914 roku, stojący na cmentarzu w Boháňce.

Przy drodze między Boháňką i Skálą znajduje się pomnik mistrza Jana Husa, który wzniesiono w 1915 roku z okazji pięćsetnej rocznicy spalenia Husa w Konstancji. Pomnik stworzył mistrz kamieniarski František Struna na podstawie projektu rzeźbiarza Františka Bílka z miejscowości Podhorní Újezd. W 1935 roku w osadzie Skála wzniesiony został piaskowcowy pomnik poległych podczas pierwszej wojny światowej.

Godna uwagi jest naturalna ekspozycja rzeźbiarska w pobliżu zbiornika wody między Boháňką a częścią miejscowości o nazwie Skála. Powstała w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku dzięki działaniu grupy rzeźbiarzy, która nazwała się znamiennie „Boháňka“. Znajdziemy tu dzieła autorstwa następujących rzeźbiarzy akademickich: Ellen Jilemnická, Ivan Jilemnický, Pavel Ježek, Jiří Dostál, Jan Měšťan, Petr Keil, Michael Bílek, Pavel Jarkovský i Pavel Mizera.