Aleja Rzeźby w Kamieniu

Stanowi miejsce spacerów po kamiennych alejkach z miejscami do odpoczynku. Na okalających ją skwerkach eksponowane są rzeźby powstałe podczas Plenerów Rzeźbiarskich, odbywających się co dwa lata, na przemian w Strzegomiu i Horicach.