Projekt Szlak Kamienia łączy znaczące miejsca związane z wydobyciem i obróbką kamienia na Czeskim przedgórzu Karkonoszy (Podkrkonoší) i na terenie Dolnego Śląska. Na tej podstawie powstała ścieżka edukacyjna, która zaczyna się w mieście kamiennego piękna – Hořicach, prowadzi przez Czeskie przedgórze Karkonoszy (Podkrkonoší), Dobromierz i Świdnicę, aż do Strzegomia, granitowego serca Polski.

Wyrusz z nami w podróż szlakiem znanych i dotąd nieodkrytych zabytków z kamienia, szlakiem współczesnych i zabytkowych obiektów. W swojej podróży wykorzystaj edukacyjne trasy wycieczkowe, które powstały na istniejących już szlakach i miejscach przystankowych. Przy trasach tych znajdują się tablice informacyjne, ławki, miejsca odpoczynku i stojaki na rowery. Szlak Kamienia jest unikatową ścieżką edukacyjną na pograniczu czesko – polskim zgłębiającą kulturę kamienia, i zabytki stworzone z kamienia od ich początków aż do współczesności.

Działania projektowe zawierały, między innymi, remont muzeum w Hořicach, w którym powstało czesko – polskie pomieszczenie multimedialne, służące turystom poznającym zabytki Szlaku Kamienia. W Polsce, w Strzegomiu, powstało, jako część Centrum Aktywności Społecznej KARMEK, podobne pomieszczenie, powstała również zewnętrzna przestrzeń wystawiennicza (Alej Rzezb), w której odbywają się wystawy dużych obiektów z kamienia. W Świdnicy wyremontowane zostały cztery kamienne fontanny, które są częścią miejskiej trasy dydaktycznej Szlaku Kamienia. W ramach projektu powstała również strona www.cestakamene.eu, oraz broszury, mapy i inne materiały promocyjne, które zawierają informacje o projekcie i zachęcają zwiedzających w całym regionie. e.

Partneři

partner1-logo
partner2-logo
partner3-logo
partner4-logo
partner5-logo