Kamieniołomy Barcz

W 1826 r. rodzina Bartschów uruchomiła pierwszy kamieniołom granitu w Strzegomiu, zwany dzisiaj popularnie Barcz. Eksploatację kamieniołomu zakończono na przełomie lat 70. i 80. XX w. W części wyrobiska wznowiono wydobycie w począkach XXI w.