Kościół św. Barbary w Strzegomiu / Bożnica

Wybudowany przed końcem XIV w. Początkowo synagoga żydowska. W 1454 r., przejęty przez katolików i poświęcony św. Barbarze. Mały kościół gotycki jednonawowy, trójprzęsłowy ze sklepieniami krzyżowo-żebrowymi i sieciowymi.