Kaplica świętego Antoniego

Gotycka świątynia wzniesiona w 1520 r. Służyła zarówno celom sakralnym, jak i obronnym – wzniesiono ją jako basteję przy Bramie Nowej. Murowana z kamienia i cegły, posiada ośmioboczną wieżę oraz sześcioboczną basteję. W elewacji prezbiterium zachowały się otwory strzelnicze.