Kamienna studnia przy ul. Świętej Anny

Odkryta w roku 1999. Datowanie studni określa się na
XIV lub XV wiek. Odległość od poziomu ulicy do wody
– 12 m, głębokość wody – 2,5 m. Całość zbudowana z łamanego kamienia bazaltowego i granitowego.